Video: Welo Opal 13.96 Carats


http://www.youtube.com/watch?v=3aS89DJG4iU