Video: UB: Termite Gang, pinasok ang isang jewelry shop sa Santiago City, Isabela


Jewelry news video. UB: Termite Gang, pinasok ang isang jewelry shop sa Santiago City, Isabela